Το Ωράριο

To ωράριο του ιατρείου είναι το εξής:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
9:00 – 13:00
και 18:00 – 20:30
09:00 – 13:00

και 18:00 – 20:30

09:00 – 13:00 09:00 – 13:00

και 18:00 – 20:30

Κλειστά
Κύλιση προς τα επάνω