Δράσεις Βελονισμού

Οι πιο συνηθισμένες δράσεις του βελονισμού είναι οι παρακάτω:

  • ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ
  • ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ
  • ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
  • ΟΡΜΟΝΙΚΗ
  • ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΗ
  • ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ
  • ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΗ

Δράσεις Βελονισμού
Κύλιση προς τα επάνω